Wczytuję dane...
Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) SHOPII.PL

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
SHOPII.PL

USŁUGODAWCA

Sklep internetowy SHOPII.PL, dostępny pod adresem https://shopii.pl/ jest prowadzony
przez:
TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod
adresem ul. Drożdżowa 2, 30-898 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
- rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W
KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr
KRS 0001011746, NIP 5130283200, nr REGON 52413463400000, kapitał zakładowy
5000,00 zł; BDO: 000602711

PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form
komunikacji elektronicznej:
• poczta elektroniczna: biuro@shopii.pl
• formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://shopii.pl/kontakt
Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt
telefoniczny pod numerem:
530659821

JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach.
Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne
regulaminy i polityki".


WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://shopii.pl/polityka-prywatnosci

INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin sklepu - https://shopii.pl/regulamin
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 05.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: e2c28ed6-aa5d-497b-b4b3-764a46829d07.